Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKáňová Šárka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSteinbergerová, Lucie
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:01Z-
dc.date.available2015-12-11
dc.date.available2018-01-15T15:05:01Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier69166
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27752-
dc.description.abstractHlavním cílem předkládané diplomové práce bylo zjistit připravenost budoucích absolventů Fakulty pedagogické ZČU na koncept inkluzivního vzdělávání. Konkrétně nám šlo o to, zjistit, zda mají základní znalosti o tomto pojmu a zda jsou připraveni na tento typ vzdělávání po absolvování studia na fakultě. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme se zabývali vymezením stěžejných pojmů souvisejících s inkluzivním vzděláváním. Poskytli jsme charakteristiku dvou studijních oborů na Fakultě pedagogické ZČU. V praktické části jsme pomocí kvantitativního výzkumného šetření zjistili připravenost budoucích absolventů Fakulty pedagogické ZČU. Budoucí absolventi byli zároveň zvoleni jako zkoumaný vzorek. Otázky zvolené v dotazníku a rozhovoru nás dovedly k naplnění hlavního výzkumného cíle.cs
dc.format54 s. (109 325)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectinkluzivní vzdělávánícs
dc.subjectpodpůrná opatřenícs
dc.subjectspeciální vzdělávací potřebycs
dc.subjectučitelství pro 1. stupeň zšcs
dc.subjectučitelství pro mateřské školycs
dc.subjectvzdělávání pedagogůcs
dc.titlePřipravenost budoucích absolventů Fakulty pedagogické ZČU na koncept inkluzivního vzdělávánícs
dc.title.alternativeThe readiness of upcoming graduates of the Faculty of Education University of West Bohemia for the concept of inclusive education.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this thesis was to find out the readiness of the future graduates of the Faculty of Education of University of West Bohemia (UWB) to the concept of inclusive education. Specifically, we were going to find out whether they have basic knowledge about this concept and whether they are ready for this type of education after graduating from the faculty. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part, we dealt with the definition of key concepts related to inclusive education. We have provided the characteristics of two fields of study at the Faculty of Education of UWB. In the practical part, we have found the readiness of future graduates of the Faculty of Education of UWB using a mix method research. As a research sample we selected future graduates. The questions chosen in the questionnaire and interview led us to fulfilling the main research aim.en
dc.subject.translatedinclusive educationen
dc.subject.translatedsupportive measuresen
dc.subject.translatedspecial educational needsen
dc.subject.translatedteaching for first grade of primary schoolen
dc.subject.translatedteacher training for nursery schoolsen
dc.subject.translatedtraining of teachersen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tichackova_finalni.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tichactova OP054.pdfPosudek vedoucího práce324,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tichackova OP042.pdfPosudek oponenta práce203,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tichackova O064.pdfPrůběh obhajoby práce46,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27752

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.