Název: Připravenost škol k inkluzivnímu vzdělávání pohledem pedagogických pracovníků vybraných základních škol v okrese Cheb
Další názvy: The readiness of Schools for Inclusive Education from the Perspective of Teachers and Other School Staff in district Cheb
Autoři: Valentová, Jitka
Vedoucí práce/školitel: Káňová Šárka, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27754
Klíčová slova: inkluze;pedagogika;žák;pedagog;vzdělávání;škola;výzkum
Klíčová slova v dalším jazyce: inclusion;pedagogy;disciple;pedagogue;school;research
Abstrakt: Výzkum diplomové práce byl zaměřený na připravenost škol k inkluzivnímu vzdělávání pohledem pedagogických pracovníků vybraných škol v okrese Cheb. Co je to inkluze a inkluzivní vzdělávání, o hlavních aktérech a cílech inkluzivní edukace. Je probrána osobnost pedagoga a poradenské služby v ČR. Další specifika inkluzivního a integrativního vzdělávání v ČR. Vypracování individuálního vzdělávacího plánu a jeho náležitosti a přínos. Práce obsahuje možnosti vzdělávání pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a možnosti získávání informací. Zaměřuje se na komponenty inkluzivní pedagogiky, zejména etický, profesní, sociologický komponent a další. Také zahrnuje specifika vzdělávání žáků s různým postižením, jejich možnosti vzdělávání a podmínky pro vzdělávání.
Abstrakt v dalším jazyce: My research work is focused on the preparedness of schools for inklusive education from the point of view of teachers from selected schools in the Cheb district. The thesis describes inclusion and inklusive education its main actors and its goals. Personality of a teacher as well as counseling services in the Czech Republic have been discussed. Other specifics of inklusive and integrative education in the Czech Republic are given. An individual educational plan, its requirements and benefits has been elaborated. The thesis describes the possibilities of continuing education of pedagogice staff and the ways of obtaining information. It focuses on the components of inclusive pedagogy, in particual on the ethical, professional, sociological and other components. It also includes the specifics of education of pupils with different disabilities, their educational opportunities and the conditions of education.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRA CE Jitka Valentova 2017.pdf2,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova VP061.pdfPosudek vedoucího práce329,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova OP045.pdfPosudek oponenta práce324,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Valentova O060.pdfPrůběh obhajoby práce28,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27754

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.