Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorGažáková Eva, MgA. Ph.D.
dc.contributor.authorKrejčí, Dagmar
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:01Z-
dc.date.available2015-12-11
dc.date.available2018-01-15T15:05:01Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-13
dc.identifier69286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27758-
dc.description.abstractV diplomové práci se zabývám integrací dramatické výchovy do všech vyučovacích předmětů ve třetí třídě na základní škole. V teoretické části popisuji principy, obsahy a témata dramatické výchovy, dále vyjmenovávám dovednosti a činnosti, které se dramatickou výchovou mohou rozvíjet a také zde popisuji, jak by měly lekce dramatické výchovy probíhat. Uvádím její formy, metody a techniky. V praktické části popisuji, jak jsem popsané metody a techniky použila ve výuce. U každého předmětu uvádím tematické plány ze ŠVP pro dané období a za použití metod akčního výzkumu, který vyústí v komentáře a reflexe ke každé hodině, vyvozuji závěr.cs
dc.format70 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectškolní vzdělávací plán základní školy v loktics
dc.subjectzákladní školacs
dc.subjectmetody a technikycs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectvyučovací předmětycs
dc.subjecttřetí třídacs
dc.subjectprvní stupeňcs
dc.titleDramatická výchova na 1. stupni ZŠ a její integrace do všech předmětů ve 3. ročníku na ZŠ v Lokti nad Ohřícs
dc.title.alternativeDrama class for primary school level and its integration to all subjects in year 3.en
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelMagisterský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe subject of this diploma work is integration of drama education into all school subjects in the third grade of elementary school. In the theoretical part I describe principles, content and topics of drama education, next I list all skills and activities, which can be developed by drama education and I also describe how the lessons of drama education should look. I mention its forms, methods and techniques. In the practical part I describe how I used those methods and techniques in actual lessons. In every school subject I display the curriculum from the SEP for a given term and while using the method of active research, which will result in a commentary and reflection of each lesson, I infer the conclusion.en
dc.subject.translateddrama educationen
dc.subject.translatededucation plan of elementary school loketen
dc.subject.translatedelementary schoolen
dc.subject.translatedmethods and techniquesen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedsubjectsen
dc.subject.translatedthe third gradeen
dc.subject.translatedprimary schoolen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace-Dagmar Krejci.pdfPlný text práce4,69 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci VP189.pdfPosudek vedoucího práce571,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci OP175.pdfPosudek oponenta práce976,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejci O203.pdfPrůběh obhajoby práce402,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27758

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.