Název: Posuzování shody výrobků
Další názvy: Adjudication of the product conformity
Autoři: Boček, Václav
Vedoucí práce/školitel: Voves, Václav
Oponent: Kotlanová, Anna
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2776
Klíčová slova: Norma;Nový přístup;směrnice nového přístupu;LVD Směrnice;EMC směrnice;technická dokumentace;označení CE;rizika;posuzování shody;ES prohlášení o shodě
Klíčová slova v dalším jazyce: Standard;New approach;new approach directives;LVD directive;EMC directive;technical documentation;CE certifikation;evaluation of conformity;ES declaration of conformity
Abstrakt: Předmětem této práce je posuzování shody výrobků. Nejprve je vysvětlena technická normalizace, dále Nový přístup, směrnice LVD a EMC, analýza rizik a vše o postupu posuzování shody. Na závěr je vypracováno ES prohlášení o shodě pro konkrétní výrobek.
Abstrakt v dalším jazyce: The object of this work is the conformity assessment of products. First is explained by technical standardization, a new approach of the LVD and EMC, risk analysis and all the conformity assessment procedure. Finally, the EC declaration of conformity for a particular product.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Bocek_Vaclav.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047148_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce337,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047148_oponent.pdfPosudek oponenta práce321,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047148_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2776

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.