Title: Vznik a vývoj zemědělství v době kamenné
Other Titles: The Origin and development of agriculture in the Stone Age
Authors: Valenta, Tomáš
Advisor: Krištuf Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Turek Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27764
Keywords: domestikace;evropa;neolit;přední východ;neolitizace;rostliny;zemědělství;zvířata
Keywords in different language: agriculture;animals;domestication;europe;near east;neolithic;plants;process of neolithization
Abstract: Práce se zaměří na problematiku vzniku a šíření zemědělských kultur v Evropě. Na základě publikované literatury jsou popsány hlavní modely vzniku zemědělství na Předním východě a jeho šíření do Evropy. Jsou popsány související inovace se vznikem zemědělství, jako jsou keramika, štípaná a broušená industrie. Změna z lovecko-sběračského kočovného způsobu života na usedlý způsob života. Příkladem inovace je domestikace rostlin a zvířat. Práce se soustředí na podobu a vývoj zemědělství v našem regionu v průběhu doby kamenné s přihlédnutím archeologických nálezů, které svědčí o způsobu sounáležitosti tehdejších populací.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the issue of the origin and spread of agricultural cultures in Europe. Based on available literature, the main models of the emergence of agriculture in the Near East and its spread to Europe are described. Inventions related to the emergence of agriculture, such as ceramics, polished and chipped industry, are also described. For example the decisive innovation was the domestication of plants and animals. The decisive innovation was the domestication of plants and animals. The thesis focuses on the character and development of agriculture in our region in the Stone Age/Neolithic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Valenta_2017.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
Valenta - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce550,1 kBAdobe PDFView/Open
Valenta - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce619,29 kBAdobe PDFView/Open
Valenta - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce338,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27764

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.