Title: Geneze vesnické návsi ve středověku na příkladu vsí v zázemí města Plzně
Other Titles: Genesis of the village square in the Middle Ages for example villages in the hinterland city of Pilsen
Authors: Heřmanová, Lada
Advisor: Čapek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Pešta Jan, Ing. arch.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27777
Keywords: typologie půdorysů;lidová architektura;vesnická náves;vsi města plzeň
Keywords in different language: medival village square;typology of the village square;medival ceramics
Abstract: Práce se zabývá transformací návsí vsí v zázemí města Plzně a geneze a transformace středověké návsi. Cílem práce je tedy rozbor půdorysů vesnic a jejich typologické zařazení, vycházející z císařských otisků z map stabilního katastru. V rámci studie je zahrnut i rozbor keramiky v usedlosti čp.21 v Plzni - Černicích.
Abstract in different language: This thesis deals with the transformation of the medieval village square and the analysis of the typology of the village square in the background of the city of Pilsen, which is based on the maps of the stable cadastre. The aim is therefore to analyze floor plans and their typological classification. In the study, the ceramics found in building No. 21 in Plzeň Černice is also evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska pace_Hermanova.pdfPlný text práce6,05 MBAdobe PDFView/Open
Hermanova - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce699,26 kBAdobe PDFView/Open
Hermanova - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce739,22 kBAdobe PDFView/Open
Hermanova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce309,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.