Title: Diskrétní populační modely
Other Titles: Discrete population models
Authors: Bočkayová, Tina
Advisor: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Pospíšil Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27786
Keywords: leslieho maticový model;diskrétní populační modely;diferenční rovnice
Keywords in different language: leslie matrix model;discrete population models;difference equations
Abstract: Cílem bakalářské práce je seznámení se s populačními modely v diskrétním čase, konkrétně s Leslieho maticovým modelem. Naším hlavním úmyslem je rozšíření Leslieho modelu o prostorovou strukturu. Nejprve studujeme dvougenerační model na dvou oblastech a zkoumáme vliv difúzních parametrů, které popisují migraci dospělých jedinců mezi těmito oblastmi. Poté tento dvougenerační model zobecníme pro n oblastí poskládaných za sebou nebo do kruhu. Migraci tady pro jednoduchost povolíme pouze do sousedních oblastí. V takto upravených dvougeneračních modelech určujeme, pro které hodnoty parametrů dojde k vymření modelovaného druhu, nebo naopak k jeho přežití. Umožnění pohybu dospělých jedinců mezi oblastmi zajistí přežití, respektive vymření populace i tam, kde by tomu bez migrace bylo naopak.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to get acquainted with population models in discrete time, specifically with the Leslie matrix model. Our main intention is to extend the Leslie model on general spatial structures. First, we study a simple two-generation model on two patches and examine the effect of diffusion parameters describing migration of adults between these two areas. Then we generalize this two-generation model for n areas which are situated next to each other or in the circle. Consequently, we only allow migration to neighboring areas. In these two-generation models we determine for which parameter values the extinction or the survival of the modeled species will occurs. Enabling adults to move between areas could ensure the survival of the populations on patches where they become extinct without diffusion and vice versa.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Leslieho_maticove_modely_s_prostorovou_strukturou_Bockayova_Tina.pdfPlný text práce658,71 kBAdobe PDFView/Open
PV_Bockayova.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
PO_Bockayova.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Bockayova.pdfPrůběh obhajoby práce14,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.