Název: Využití ferokapalin v elektromechanických systémech
Další názvy: Use of Ferrofluids in Electromechanical Systems
Autoři: Kuchta, Ján
Vedoucí práce/školitel: Polcar, Petr
Oponent: Předota, Antonín
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2779
Klíčová slova: ferokapalina;nanočástice;magnetická kapalina;magnetorheologická kapalina;magnetoviskózní jev;magnetorheologická brzda;magnetorheologická tlumič;magnetorheologická spojka
Klíčová slova v dalším jazyce: ferrofluid;nanoparticles;magnetic fluid;magnetorheological fluid;magnetoviscous effect;magnetorheological brake;magnetorheological damper;magnetorheological clutch
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá v první části ferokapalinami, popsáním jejich struktury, vlastností, složení a způsobu výroby. V druhé části je naznačeno využití ferokapalin v elektromechanických systémech. V další části je popsán postup sestavení elektromechanického systému využívajícího ferokapalinu, experimentální a matematické ověření vhodnosti jejího užití. Konkrétně se jedná o Magnetorheologickou brzdu. Poslední část pojednává o možnosti těchto materiálů pro elektromechanické aplikace.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented thesis deals in the first part with ferrofluids, describing their structure, properties, composition and methods of manufacture. The use of ferrofluids in electromechanical systems is implied in the second part. The next section describes how to build an electromechanical system using ferofluid, experimental and mathematical verification of the suitability of its usage, specifically of the Magetorheological brake. The last part deals with the possibilities of these materials for electro-mechanical applications.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
popsanim jejich struktury4,0.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047151_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047151_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047151_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2779

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.