Title: Využití ferokapalin v elektromechanických systémech
Other Titles: Use of Ferrofluids in Electromechanical Systems
Authors: Kuchta, Ján
Advisor: Polcar, Petr
Referee: Předota, Antonín
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2779
Keywords: ferokapalina;nanočástice;magnetická kapalina;magnetorheologická kapalina;magnetoviskózní jev;magnetorheologická brzda;magnetorheologická tlumič;magnetorheologická spojka
Keywords in different language: ferrofluid;nanoparticles;magnetic fluid;magnetorheological fluid;magnetoviscous effect;magnetorheological brake;magnetorheological damper;magnetorheological clutch
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá v první části ferokapalinami, popsáním jejich struktury, vlastností, složení a způsobu výroby. V druhé části je naznačeno využití ferokapalin v elektromechanických systémech. V další části je popsán postup sestavení elektromechanického systému využívajícího ferokapalinu, experimentální a matematické ověření vhodnosti jejího užití. Konkrétně se jedná o Magnetorheologickou brzdu. Poslední část pojednává o možnosti těchto materiálů pro elektromechanické aplikace.
Abstract in different language: The presented thesis deals in the first part with ferrofluids, describing their structure, properties, composition and methods of manufacture. The use of ferrofluids in electromechanical systems is implied in the second part. The next section describes how to build an electromechanical system using ferofluid, experimental and mathematical verification of the suitability of its usage, specifically of the Magetorheological brake. The last part deals with the possibilities of these materials for electro-mechanical applications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
popsanim jejich struktury4,0.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
047151_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce293,63 kBAdobe PDFView/Open
047151_oponent.pdfPosudek oponenta práce299,76 kBAdobe PDFView/Open
047151_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce153,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2779

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.