Název: Zpracování nabídkové dokumentace vybraného asynchronního motoru pomocí CAD software SolidWorks
Další názvy: Processing of documentation of induction machine using CAD software SolidWorks
Autoři: Houdek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Pechánek, Roman
Oponent: Bouzek, Lukáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2780
Klíčová slova: Asynchronní motor;elektrický stroj;stator;rotor;vinutí;SolidWorks;model;rovina;skica;díl;sestava;pohled.
Klíčová slova v dalším jazyce: Induction motor;electric machine;stator;rotor;windings;SolidWorks;model plane;sketch;part;assembly;view.
Abstrakt: Tato předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zpracování technické dokumentace vybraného elektrického stroje pomocí CAD software. Práce obsahuje popis principu a vlastností stroje, tvorbu virtuálního 3D modelu, vytváření samostatných 2D pohledových výkresů a pohledů na řezy strojem. V poslední části práce obsahuje zpracování technické dokumentace vybraného elektrického stroje jako nabídku pro prodej.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis presents a technical documentation of a selected electrical machine using CAD software. It includes a description of the principles and characteristics of electric machines, 3D virtual model creation procedure, separate 2D drawings and cuts creation procedure and technical documentation of a selected electric machine prepared as a sale offer.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BakalarskapraceVaclavHoudek.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047152_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce268,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047152_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047152_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce99,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2780

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.