Title: Vliv množství nízkoteplotní pájecí slitiny na mechanickou pevnost pájených spojů
Other Titles: Influence of low temperature lead free solder alloy amount on shear strength of solder joints
Authors: Dammerová, Lucie
Advisor: Hirman Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Benešová Andrea, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27805
Keywords: mechanická pevnost;pájecí slitiny;pájka;pájení;nízkoteplotní pájecí slitiny;mechanická zkouška;pevnost ve smyku;dps.
Keywords in different language: mechanical strength;solder alloys;solder;soldering;low-temperature solder alloy;mechanical test;shear strength;dps.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vliv množství nízkoteplotní pájecí slitiny na mechanickou pevnost pájených spojů. Dále jsou zde popsány nejčastěji používané testy pro zjišťování mechanické pevnosti pájených spojů. Praktická čás této bakalářské práce je zaměřena na realizaci experimentu, ve kterém je změřena mechanická pevnost pájeného spoje. Použita je nízkoteplotní pájecí slitina a mechanická pevnost je měřena ve smyku.
Abstract in different language: The bechelor thesis presents the influence of the amount of low-temperature solder alloy on the mechanical strength of solder joints. For the next, the thesis describes the most commonly used tests for detecting the mechanical strength of the solder joints . The practical part is focused on the implementation of the experiment, the mechanical strength of the solder joint, where is used low-temperature solder alloy and mechanical strength is measured in the shear strength test.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Lucie_Dammerova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
067147_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,63 kBAdobe PDFView/Open
067147_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,19 kBAdobe PDFView/Open
067147_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27805

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.