Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBenešová Andrea, Ing.
dc.contributor.authorČížek, Vladimír
dc.contributor.refereeŘeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-27
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:22Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:05:22Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-5
dc.identifier70942
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27811
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena na metody pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby. V první části je popsána problematika procesního řízení a metod pro optimalizaci výrobních procesů. V další části bakalářské práce je zpracována případová studie zabývající se podrobným popisem výrobního procesu ve společnosti KAPPENBERGER + BRAUN Elektro Technik spol. s r. o. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny příklady možných nápravných opatření pro zvolený výrobní proces.cs
dc.format54 s. (62 071 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectprocescs
dc.subjectprocesní řízenícs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subject5scs
dc.subjectpoka-yokecs
dc.subjectkanbancs
dc.subjectjust in timecs
dc.subjectkaizencs
dc.titleMetody pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výrobycs
dc.title.alternativeMethods for Production Processes Optimisation in Electrical Engineering Productionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe present bachelor thesis is focused on optimisation methods of production processes in the field of electrotechnical production. The issues of process control and optimisation methods of production processes are described in the first part. In the next part of the thesis, the author works on a case study dealing with the detailed description of the production process in KAPPENBERGER + BRAUN Elektro Technik Ltd. In the end of the thesis, there are examples of corrective measures for the chosen production process.en
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedprocess managementen
dc.subject.translatedoptimizationen
dc.subject.translated5sen
dc.subject.translatedpoka-yokeen
dc.subject.translatedkanbanen
dc.subject.translatedjust in timeen
dc.subject.translatedkaizenen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladimir_Cizek.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
070942_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,34 kBAdobe PDFView/Open
070942_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,73 kBAdobe PDFView/Open
070942_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.