Title: Diagnostika kabelů vn
Other Titles: Diagnostics of high-tension cables
Authors: Plaček, Ivo
Advisor: Müllerová, Eva
Referee: Martínek, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2783
Keywords: PILC;XLPE;kabelové soubory;částečný výboj;ztrátový činitel;metoda echometrie;plášťová porucha;vyhledávání kabelové poruchy
Keywords in different language: PILC;XLPE;cable accessories;partial discharge;dissipation factor;method echometrie;coat breakdown;locate cable breakdown
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku kabelů vysokého napětí, použitých kabelových koncovek a spojek, specifika použitých materiálů a provádění diagnostických zkoušek na těchto kabelech. Poslední kapitoly práce seznamují čtenáře s typy kabelových poruch a základními metodami jejich vyhledání.
Abstract in different language: This bachelor´s project is oriented on issues of hight voltage cables, connecters and connections, specification of cable materials and diagnostic testing on these cables. The final chapter familiarizes the reader with types of cable problems and the basic metods for finding them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc prace Diagnostika kabelu vn.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFView/Open
047155_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,19 kBAdobe PDFView/Open
047155_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,66 kBAdobe PDFView/Open
047155_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2783

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.