Název: Diagnostika kabelů vn
Další názvy: Diagnostics of high-tension cables
Autoři: Plaček, Ivo
Vedoucí práce/školitel: Müllerová, Eva
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2783
Klíčová slova: PILC;XLPE;kabelové soubory;částečný výboj;ztrátový činitel;metoda echometrie;plášťová porucha;vyhledávání kabelové poruchy
Klíčová slova v dalším jazyce: PILC;XLPE;cable accessories;partial discharge;dissipation factor;method echometrie;coat breakdown;locate cable breakdown
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku kabelů vysokého napětí, použitých kabelových koncovek a spojek, specifika použitých materiálů a provádění diagnostických zkoušek na těchto kabelech. Poslední kapitoly práce seznamují čtenáře s typy kabelových poruch a základními metodami jejich vyhledání.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s project is oriented on issues of hight voltage cables, connecters and connections, specification of cable materials and diagnostic testing on these cables. The final chapter familiarizes the reader with types of cable problems and the basic metods for finding them.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc prace Diagnostika kabelu vn.pdfPlný text práce3,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047155_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047155_oponent.pdfPosudek oponenta práce399,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047155_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce249,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2783

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.