Title: Laboratorní diagnostika bakteriálních onemocnění
Other Titles: Laboratory diagnosis of bacterial diseases
Authors: Šimnová, Zuzana
Advisor: Amlerová Jana, MUDr.
Referee: Racek Jaroslav, Prof. MUDr. DrSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27834
Keywords: mikrobiologie;bakteriologie;laboratorní diagnostika;bakterie
Keywords in different language: mikrobiology;bacteriology;laboratory diagnosis;bacteria
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na metody vyšetření bakteriálních onemocnění. Skládá se ze dvou hlavních částí teoretické a praktické. Teoretická část vysvětluje, jaké metody se používají v komplexní laboratorní diagnostice infekčních bakteriálních onemocnění. Praktická část je zaměřena na šetření a vlastní výsledky, které jsou zobrazeny v tabulkách. Při zpracování této bakalářské práce byla použita odborná literatura podle uvedeného seznamu.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis is concentrated on the laboratory diagnostic methods of bacterial diseases. It consists of two main parts - theoretical and practical one. The theoretical part explains what methods are used in complex laboratory diagnostics of infectious bacterial diseases. The practical part is focused on investigation and own results which are displayed in tables. The specialized and reference literature by presented list was used during processing of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - finalni verze.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce316,59 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce321,11 kBAdobe PDFView/Open
Simnova.pdfPrůběh obhajoby práce114 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27834

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.