Title: Klostridia a jejich výskyt u pacientů FN Plzeň
Other Titles: Clostridia and their occurrence in patients of University Hospital Pilsen
Authors: Brandtlová, Šárka
Advisor: Geigerová Lenka, MUDr.
Referee: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27835
Keywords: clostridium;tetanus;botulismus;klostridia anaerobních traumatóz;clostridium difficile;real-time pcr;enzymová membránová imunoanalýza;výskyt
Keywords in different language: clostridium;tetanus;botulism;clostridia of anaerobic injury;clostridium difficile;real-time pcr;enzyme membrane immunoassay;occurrence
Abstract: Bakalářská práce se zabývá anaerobními sporulujícími bakteriemi rodu Clostridium se zaměřením na Clostridium difficile. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část nejprve obecně popisuje rod Clostridium, dále charakterizuje nejvýznamnější zástupce, popisuje jejich výskyt a patogenitu. Rozebírá také diagnostiku a léčbu jimi způsobených onemocnění. Praktická část se soustředí na diagnostiku a výskyt Clostridium difficile ve Fakultní nemocnici v Plzni v letech 2012-2016. Výsledkem je sestavená statistika dat z membránové enzymatické imunoanalýzy a real-time PCR vyšetření stolice se zaměřením na počet vyšetřených vzorků, na věk a pohlaví pacientů jako rizikových faktorů vzniku CDI (Clostridium difficile infection).
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with anaerobic spore-forming bacteria of the Clostridium genus focusing on Clostridium difficile. The thesis is dividend into theoretical and practical part. The theoretical part generally describes the Clostridium genus, further it characterizes the most signifiant representatives, it describes their prevalence and pathogenicity. It also describes the diagnosis and treatment of diseases caused by them. The practical part focuses on diagnostics and the incidence of Clostridium difficile at University Hospital Pilsen in the years 2012-2016. The result is a compilation of statistical data of membrane enzyme immunoassay and real-time PCR stool examination. It focuses on the number of tested samples, age and sex of patients as risk factors of CDI (Clostridium difficile infection).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Brandtlova.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce478,22 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce501,42 kBAdobe PDFView/Open
Brandtlova.pdfPrůběh obhajoby práce113,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27835

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.