Title: Rychlé testy pro detekci mechanismů antibiotické rezistence u gram negativních tyček
Other Titles: Quick detection tests for antibiotic resistance mechanisms of Gram-negative rods
Authors: Holubová, Adéla
Advisor: Hrabák Jaroslav, Doc. Ing. PhD.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27839
Keywords: antibiotika;antibiotická rezistence;gramnegativní tyčky;beta-laktamázy;karbapenemázy;maldi-tof-ms
Keywords in different language: antibiotics;antibiotic resistance;gram-negative rods;beta-lactamases;carbapenemases;maldi-tof-ms
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problémem narůstající rezistence bakterií na antibiotika a ukazuje, jak může být detekovatelná. V teoretické části je uvedeno rozdělení antibiotik do tříd, mechanismy účinku a jejich vlastnosti. Dále je zde přiblíženo, co jsou to gramnegativní tyčky a jejich zástupci. V problematice rezistence je popsáno, co to rezistence je a uvedeno, jakými způsoby může vzniknout. Praktická část zahrnuje rychlé testy založené na MALDI-TOF hmotnostní spektrometrii, kterými lze jeden z nejzávažnějších typů rezistence zjistit.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with problem of increasing bacterial resistance to antibiotics and it shows how can we detect it. In the theoretical part is indicated classification of antibiotics, antibiotics mechanism of action and their properties. There is also included a description of what Gram-negative rods are and their representatives. The chapter of resistance problematics describes what resistance is and through which methods it can be created. The practical part includes quick tests based on MALDI-TOF mass spectrometry through which can be one of the most serious type of resistance determine.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Adela Holubova..pdfPlný text práce959,2 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce508,79 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce431,39 kBAdobe PDFView/Open
Holubova.pdfPrůběh obhajoby práce113,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27839

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.