Title: Antioxidanty a jejich vliv na organismus
Other Titles: Antioxidants and their influence on the organism
Authors: Klieber, Robin
Advisor: Babuška Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Pavlíková Lada, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27840
Keywords: antioxidanty;volné radikály;ros;rns;oxidační stres;celková antioxidační kapacita;frap;teac
Keywords in different language: antioxidants;free radicals;ros;rns;oxidative stress;total antioxidant capaticy;frap;teac
Abstract: Tématem bakalářské práce jsou antioxidanty a jejich vliv na organismus. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o vzniku, rozdělení a působení volných radikálů a antioxidantů na lidský organismus. Samostatnou kapitolu tvoří oxidační stres jako příčina mnohých onemocnění spojených především s vysokých věkem. Praktická část se skládá ze stanovení celkové antioxidační kapacity u devíti vybraných vzorků analytickými metodami TEAC a FRAP.
Abstract in different language: The theme of this thesis are antioxidants and their influence on the organism. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part discusses the creation, distribution and effects of free radicals and antioxidants on the human body. A separate chapter is formed by oxidative stress as a cause of many diseases associated primarily with higher age. The practical part consists of determining the total antioxidant capacity of the nine selected samples by analytical methods TEAC and FRAP.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANTIOXIDANTY A JEJICH VLIV NA ORGANISMUS.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce457,29 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce448,55 kBAdobe PDFView/Open
Klieber.pdfPrůběh obhajoby práce134,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27840

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.