Název: Nástroje pro mikrodrátkové bondování
Další názvy: Wirebonding tools
Autoři: Didek, Jozef
Vedoucí práce/školitel: Pretl, Silvan
Oponent: Řeboun, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2786
Klíčová slova: mikrodrátkové bondování;termosonické bondování;ultrazvukové bondování;kuličkové bondování;klínové bondování;kapilára;klínové nástroje;páskové bondování
Klíčová slova v dalším jazyce: wire bonding;thermosonic bonding;ultrasonic bonding;ball bonding;wedge bonding;capillary;wedge tools;ribbon bonding
Abstrakt: Bakalářska práce se věnuje nástrojům pro mikrodrátkové bondování. V úvodní části jsou popsány různé skupiny bondovacích nástrojů. Dále jsou vysvětleny principy bondování spolu s vlivem tvaru bondovacího nástroje na provedení výsledného spoje. Další část práce seznamuje čtenáře s jednotlivými výrobci nástrojů a poukazuje na jejich rozdílné přístupy a směřování při výrobě nástrojů. Detailně jsou zde popsány konstrukční parametry nástrojů s poukazem na rozmanitost tvarů a jejich význam při bondování. Závěrečná část práce se věnuje nástrojům pro bondovací stanici Kulicke a Soffa 4700. V této části je vysvětlen způsob volby nástroje a postup při výběru nástroje z katalogu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis is develoted to tools for micro wire bonding. The thesis describes various groups of the micro wire bonding tools, explains the principles of the bonding and shows the influences of the bonding tool shape on the bonding performance. The thesis introduces readers with separate tooling manufacturers and shows their different attitudes and approaches of manufacturing the micro wire bonding tools. The thesis describes the bonding tool construction parameters and also shows the bonding tool shape variety and bonding tool shape significance during the bonding. In the last part of the bachelor's thesis is paid the attention to the bonding tools for the bonding station Kulicke and Soffa 4700. There is explained the way of choosing the bonding tool and the way how to look it up from the catalog.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bondovani.pdfPlný text práce8,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047161_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047161_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047161_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2786

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.