Title: Řasová flóra mělkých vodních nádrží v okolí Plzně
Other Titles: Algal flora of shallow water bodies in Pilsen area
Authors: Járová, Kateřina
Advisor: Cholevová Veronika, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27867
Keywords: biodiverzita;mělká jezera;pískovcové lomy;řasy;sinice
Keywords in different language: algae;biodiversity;cyanobacteria;sand-pit lake;shallow lake
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem mělkých nádrží v okolí Plzně, konkrétně nedaleko Letkova a Chotíkova. Cílem práce bylo zaznamenat druhovou diverzitu řas a sinic, sledování chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody v mělkých nádržích a zaznamenání sezónní dynamiky ve studovaných lokalitách. Druhový soupis i s naměřenými hodnotami je součástí práce. Výsledky poté byly srovnány se studiemi podobných lokalit v České republice i v zahraničí.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with the algological survey of shallow reservoirs near Pilsen. The aim of this study was to map a cyanobacterial and algal species diversity, monitoring of chemical-physical variables of surface water and to observe algal Gross seasonal dynamics. The list of found species and recorded variables values are part of the thesis. The results were compared with the studies of simile localities in the Czech Republic and abroad.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jarova_finalni verze.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Jarova V.pdfPosudek vedoucího práce635,99 kBAdobe PDFView/Open
Jarova O.pdfPosudek oponenta práce682,52 kBAdobe PDFView/Open
Jarova P.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.