Název: Řasová flóra mělkých vodních nádrží v okolí Plzně
Další názvy: Algal flora of shallow water bodies in Pilsen area
Autoři: Járová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Cholevová Veronika, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27867
Klíčová slova: biodiverzita;mělká jezera;pískovcové lomy;řasy;sinice
Klíčová slova v dalším jazyce: algae;biodiversity;cyanobacteria;sand-pit lake;shallow lake
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem mělkých nádrží v okolí Plzně, konkrétně nedaleko Letkova a Chotíkova. Cílem práce bylo zaznamenat druhovou diverzitu řas a sinic, sledování chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody v mělkých nádržích a zaznamenání sezónní dynamiky ve studovaných lokalitách. Druhový soupis i s naměřenými hodnotami je součástí práce. Výsledky poté byly srovnány se studiemi podobných lokalit v České republice i v zahraničí.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the algological survey of shallow reservoirs near Pilsen. The aim of this study was to map a cyanobacterial and algal species diversity, monitoring of chemical-physical variables of surface water and to observe algal Gross seasonal dynamics. The list of found species and recorded variables values are part of the thesis. The results were compared with the studies of simile localities in the Czech Republic and abroad.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Jarova_finalni verze.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarova V.pdfPosudek vedoucího práce635,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarova O.pdfPosudek oponenta práce682,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jarova P.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27867

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.