Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCholevová Veronika, Mgr.
dc.contributor.authorJárová, Kateřina
dc.date.accepted2017-9-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:42Z-
dc.date.available2014-6-10
dc.date.available2018-01-15T15:05:42Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-29
dc.identifier64613
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27867-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem mělkých nádrží v okolí Plzně, konkrétně nedaleko Letkova a Chotíkova. Cílem práce bylo zaznamenat druhovou diverzitu řas a sinic, sledování chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody v mělkých nádržích a zaznamenání sezónní dynamiky ve studovaných lokalitách. Druhový soupis i s naměřenými hodnotami je součástí práce. Výsledky poté byly srovnány se studiemi podobných lokalit v České republice i v zahraničí.cs
dc.format57 s. (89 796 znaků) + 11 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectbiodiverzitacs
dc.subjectmělká jezeracs
dc.subjectpískovcové lomycs
dc.subjectřasycs
dc.subjectsinicecs
dc.titleŘasová flóra mělkých vodních nádrží v okolí Plzněcs
dc.title.alternativeAlgal flora of shallow water bodies in Pilsen areaen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studia
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis deals with the algological survey of shallow reservoirs near Pilsen. The aim of this study was to map a cyanobacterial and algal species diversity, monitoring of chemical-physical variables of surface water and to observe algal Gross seasonal dynamics. The list of found species and recorded variables values are part of the thesis. The results were compared with the studies of simile localities in the Czech Republic and abroad.en
dc.subject.translatedalgaeen
dc.subject.translatedbiodiversityen
dc.subject.translatedcyanobacteriaen
dc.subject.translatedsand-pit lakeen
dc.subject.translatedshallow lakeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jarova_finalni verze.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
Jarova V.pdfPosudek vedoucího práce635,99 kBAdobe PDFView/Open
Jarova O.pdfPosudek oponenta práce682,52 kBAdobe PDFView/Open
Jarova P.pdfPrůběh obhajoby práce162,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27867

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.