Název: Hodnocení vybraného tématu v učebnicích zeměpisu pro ZŠ a jeho úprava
Další názvy: Evaluation of a selected topic in Geography textbooks for elementary school and its modification
Autoři: Hrych, Martin
Vedoucí práce/školitel: Pluháčková Markéta, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27873
Klíčová slova: bakalářská;práce;hodnocení;učebnice
Klíčová slova v dalším jazyce: bachelor;thesis;textbook
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných učebnic zeměpisu pro základní školy. V práci jsou porovnávány celkem 3 učebnice na základě didaktické vybavenosti a na základě obtížnosti textu. Po zhodnocení tématu ve vybraných učebnicích autor navrhuje jeho úpravu na základě didaktické vybavenosti používaných učebnic v dnešním školství a na základě obtížnosti textu pro pochopení dané látky žáky zvoleného ročníku základní školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the evaluation of selected textbooks for geography for elementary schools, which compares 3 textbooks on the basis of didactic facilities and the difficulty of the text. After evaluating the topic in selected textbooks, the author proposes to adapt it based on didactic facilities of used textbooks and on the basis of the text's difficulty in understanding the subject matter of the pupils of the chosen elementary school.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_HRYCH.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrych V.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrych O.pdfPosudek oponenta práce551,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hrych P.pdfPrůběh obhajoby práce145,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27873

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.