Název: Didaktická transformace vybraného učiva tematického celku vesmír pro vyučování geografie na ZŠ
Další názvy: Didactic transformation of the "universe" topic for the elementary school geography education
Autoři: Bradnová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Pluháčková Markéta, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27887
Klíčová slova: didaktická transformace;vesmír;základní škola;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: didactic transformation;universe;elementary school;experiment
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá vytvořením didaktické transformace vybraného celku vesmír pro vyučování geografie na základní škole a jejím následným ověřením v praxi. V práci je použita metoda experimentu, která porovnává dva rozdílné přístupy k výuce. Prvním přístupem je výuka, která klade důraz na použití názorně-demonstračních metod. V rámci této výuky byly demonstrovány pokusy a modely, která jsem navrhla tak, aby žáci názorně a srozumitelně pochopili základní principy problematiky otáčení Země kolem své osy. Druhý přístup vyzdvihuje metody slovní. Oba přístupy byly ověřeny v praxi a následně porovnány na základě mnou vytvořených testů. Úspěšnost testů byla zaznamenána do tabulek a vizuálně zpracována do grafů.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor work occupies with a didactic transformation of the "universe" topic for the elementary school geography education. Didactic transformation has to be verified in practice. In this work was used a method of experiment, which compare two different types of education. First type of the education uses graphically and demonstrative methods. In this type of education were demonstrated experiments and models, which I devised. Pupils should understand the problematic of the Earth's rotation. The second type of the education uses word methods. Both of them were verified in practice and evaluated on the basis of tests which I made. I wrote the success rate of these tests in charts and made into graphs
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Anna_Bradnova_2017.pdfPlný text práce7,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bradnova P.pdfPrůběh obhajoby práce283,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bradnova O.pdfPosudek oponenta práce698,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bradnova V.pdfPosudek vedoucího práce731,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27887

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.