Title: Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město)
Other Titles: Botanical survey of the meadows by Lhůta (district Plzeň-město)
Authors: Troppová, Kateřina
Advisor: Pecháčková Sylvie, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27890
Keywords: invazní druhy;floristický průzkum;lhůta;louky;plzeň;drobýšek nejmenší (centunculus minimus);iris sibiřský (iris sibirica);upolín evropský (trollius altissimus)
Keywords in different language: invasion plant species;floristic survey;meadows;lhůta;pilsen;centunculus minimus;iris sibirica;trollius altissimus
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá terénním průzkumem lučního komplexu u Lhůty v okresu Plzeň město. Bylo nalezeno a určeno 147 rostlinných druhů. Obdržené výsledky byly porovnány s předchozími průzkumy J. Nové 2009 a L. Pivoňkové 2008 této lokality. Studie se zaměřuje také na invazní druhy, které byly nalezeny dva. Zpráva o nich byla předána krajskému úřadu.
Abstract in different language: This study deals with floristic survey of Lhůta meadow complex, which is located in Plzeň-město district. 147 species of the vascular plants were found and determined. The obtained results were compared with the data from previous research performed by J. Nová 2009 and L. Pivoňková 2008 at this area. The study also focused on four common invasion plant species. Two of them were found and reported.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Katerina Troppova 2017.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFView/Open
Troppova P.pdfPrůběh obhajoby práce160,7 kBAdobe PDFView/Open
Troppova V.pdfPosudek vedoucího práce672,2 kBAdobe PDFView/Open
Troppova O.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27890

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.