Název: Průzkum flóry lučního komplexu u Lhůty (okres Plzeň-město)
Další názvy: Botanical survey of the meadows by Lhůta (district Plzeň-město)
Autoři: Troppová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Pecháčková Sylvie, RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27890
Klíčová slova: invazní druhy;floristický průzkum;lhůta;louky;plzeň;drobýšek nejmenší (centunculus minimus);iris sibiřský (iris sibirica);upolín evropský (trollius altissimus)
Klíčová slova v dalším jazyce: invasion plant species;floristic survey;meadows;lhůta;pilsen;centunculus minimus;iris sibirica;trollius altissimus
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá terénním průzkumem lučního komplexu u Lhůty v okresu Plzeň město. Bylo nalezeno a určeno 147 rostlinných druhů. Obdržené výsledky byly porovnány s předchozími průzkumy J. Nové 2009 a L. Pivoňkové 2008 této lokality. Studie se zaměřuje také na invazní druhy, které byly nalezeny dva. Zpráva o nich byla předána krajskému úřadu.
Abstrakt v dalším jazyce: This study deals with floristic survey of Lhůta meadow complex, which is located in Plzeň-město district. 147 species of the vascular plants were found and determined. The obtained results were compared with the data from previous research performed by J. Nová 2009 and L. Pivoňková 2008 at this area. The study also focused on four common invasion plant species. Two of them were found and reported.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Katerina Troppova 2017.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Troppova P.pdfPrůběh obhajoby práce160,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Troppova V.pdfPosudek vedoucího práce672,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Troppova O.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27890

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.