Název: Vliv řezných podmínek na kvalitu obrobku a zatížení vřetena při broušení na 5-ti osé brusce
Další názvy: Influence of the Grinding Cutting Conditions on the Surface Quality and the Spindle Load when the 5 Axis Grinder is Used
Autoři: Farský, Jindřich
Vedoucí práce/školitel: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Hnátík Jan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27902
Klíčová slova: broušení;víceosé broušení;řezné podmínky;kvalita povrchu;zatížení vřetene;nc data;nx 9.0;postprocesor
Klíčová slova v dalším jazyce: grinding;multi-axis grinding;cutting conditions;surface quality;spindle load;nc data;nx 9.0;postprocessor
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vlivem řezných podmínek na kvalitu povrchu a zatížení vřetena při broušení obecných tvarových ploch na 5-ti osé brusce. Zároveň je touto prací ověřena funkčnost nového postprocesoru a možnosti tvorby NC dat v softwaru NX. Cílem této práce je navrhnout vlastní experiment a vytvořit funkční NC data pro realizaci navrženého experimentu.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with Influence of the Grinding Cutting Conditions on the Surface Quality and the Spindle Load when the 5 Axis Grinder is Used. Also this work deals with checking functionality the new postprocessor and possibility to create a NC data in the software NX. The aim of this work is proposal a own experiment and create functional NC data for realization of the proposed experiment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_FARSKY_Jindrich.pdfPlný text práce5,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Farsky.PDFPosudek vedoucího práce414,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Farsky.pdfPosudek oponenta práce523,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Farsky.PDFPrůběh obhajoby práce196,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27902

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.