Title: Trvanlivost vrtáků při obrábění slitiny Inconel 718
Other Titles: Durability Of Drills When Machining Inconel 718
Authors: Šimeček, Jiří
Advisor: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27908
Keywords: materiál;inconel 718;obrábění;vrtání;trvanlivost;experiment
Keywords in different language: material;inconel 718;machining;drilling;durability;experiment
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vrtání superslitiny Inconel 718 a cílem je určení vlivu substrátu nástroje na jeho trvanlivost. Přínosem práce je mimo jiné zjištěný projev vlastností substrátu při vrtacím procesu i za použití tenkých vrstev.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the Nickel superalloy drilling and its point is to determinate how the tool substrate affects its durability. The contribution is that the features of the substrates affects the drilling process even though the coating is used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Jiri Simecek.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Simecek.PDFPosudek vedoucího práce408,38 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Simecek.PDFPosudek oponenta práce569,25 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Simecek.PDFPrůběh obhajoby práce173,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.