Název: Trvanlivost vrtáků při obrábění slitiny Inconel 718
Další názvy: Durability Of Drills When Machining Inconel 718
Autoři: Šimeček, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Zetek Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Řehoř Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27908
Klíčová slova: materiál;inconel 718;obrábění;vrtání;trvanlivost;experiment
Klíčová slova v dalším jazyce: material;inconel 718;machining;drilling;durability;experiment
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vrtání superslitiny Inconel 718 a cílem je určení vlivu substrátu nástroje na jeho trvanlivost. Přínosem práce je mimo jiné zjištěný projev vlastností substrátu při vrtacím procesu i za použití tenkých vrstev.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on the Nickel superalloy drilling and its point is to determinate how the tool substrate affects its durability. The contribution is that the features of the substrates affects the drilling process even though the coating is used.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace_Jiri Simecek.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni DP - Simecek.PDFPosudek vedoucího práce408,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP - Simecek.PDFPosudek oponenta práce569,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Simecek.PDFPrůběh obhajoby práce173,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27908

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.