Název: Pracovní výchova v dětských domovech
Další názvy: Practikal Education in childrenś homes
Autoři: Těšínská, Dana
Vedoucí práce/školitel: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27914
Klíčová slova: dětský domov;výchova;projekty;pracovní vyučování
Klíčová slova v dalším jazyce: children's home;education;projects;work learning
Abstrakt: V této diplomové práci se autorka věnuje stručnému vymezení pojmu projekt a problematice pracovní výchovy v dětských domovech. Práce dále obsahuje seznámení s projekty, do kterých se děti z dětských domovů zapojují. Poukazuje na kladné i záporné stránky v oblasti projektů, výchovy v dětských domovech.
Abstrakt v dalším jazyce: In this diploma work the author briefly explains the conception of project and the problems of working education in the children´s home. The next part of the diploma work contains explanation of the projects, which the children také part in them. The advantages and disadvantages of the projects are shown there, education in the children´s home.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Klimova Dana - dipl. prace.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimova - hodn..pdfPosudek vedoucího práce114,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klimova - posudek.pdfPosudek oponenta práce134,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tesinska (Klimova) protokol 522.pdfPrůběh obhajoby práce349,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27914

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.