Název: Rozvoj neverbální tvořivosti za pomoci využití přírodních materiálů
Další názvy: Development of nonverbal creativity through the use of natural materials
Autoři: Wagner, Martina
Vedoucí práce/školitel: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Korytář Jindřich, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27924
Klíčová slova: neverbální tvořivost;rozvoj tvořivosti;přírodní materiály;pracovní činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: nonverbal creativity;development of creativity;natural materials;work activites
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o rozvoji neverbální tvořivosti při výuce pracovních činností. Konkrétně poukazuje na možnost rozvoje kreativity s pomocí využití přírodních materiálů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis discusses the development of nonverbal creativity in teaching work activities. Specifically refers to the possibility of developing creativity with the use of natural materials.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
wagner_diplomova_prace.pdfPlný text práce2,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
wagner.hodnoceni na DP.docx.pdfPosudek vedoucího práce33,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Posudek BP Wagner.pdfPosudek oponenta práce65,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Wagner protokol420.pdfPrůběh obhajoby práce316,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.