Název: Lidová tvořivost v pracovní výchově na 1. st. ZŠ
Další názvy: Folk creativity in work activities at the first grade of primary school
Autoři: Kořínková, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27927
Klíčová slova: folklór;neverbální tvořivost;rozvoj tvořivosti;pracovní činnosti
Klíčová slova v dalším jazyce: folklore;nonverbal creativity;development of creativity;work activities
Abstrakt: Tato diplomová práce je zaměřena na téma lidových tradic, zvyků a řemesel v pracovních činnostech. Poukazuje na možnost využití konkrétních činností z oblasti lidových tradic a řemesel, které zároveň pomáhají u žáků rozvíjet neverbální tvořivost.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis is focused on the theme of folk traditions, customs and crafts in work activities. It points to the possibility of using specific activities in the field of folk traditions and crafts, which also help pupils to develop non-verbal creativity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Korinkova - diplomova prace.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
korinkova.hodnoceni DP.docx.pdfPosudek vedoucího práce33,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
korinkova-posudekDP-oponent.pdfPosudek oponenta práce996,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Korinkova protokol 525.pdfPrůběh obhajoby práce304,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27927

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.