Title: Lidová tvořivost v pracovní výchově na 1. st. ZŠ
Other Titles: Folk creativity in work activities at the first grade of primary school
Authors: Kořínková, Tereza
Advisor: Honzíková Jarmila, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27927
Keywords: folklór;neverbální tvořivost;rozvoj tvořivosti;pracovní činnosti
Keywords in different language: folklore;nonverbal creativity;development of creativity;work activities
Abstract: Tato diplomová práce je zaměřena na téma lidových tradic, zvyků a řemesel v pracovních činnostech. Poukazuje na možnost využití konkrétních činností z oblasti lidových tradic a řemesel, které zároveň pomáhají u žáků rozvíjet neverbální tvořivost.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on the theme of folk traditions, customs and crafts in work activities. It points to the possibility of using specific activities in the field of folk traditions and crafts, which also help pupils to develop non-verbal creativity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Korinkova - diplomova prace.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
korinkova.hodnoceni DP.docx.pdfPosudek vedoucího práce33,52 kBAdobe PDFView/Open
korinkova-posudekDP-oponent.pdfPosudek oponenta práce996,87 kBAdobe PDFView/Open
Korinkova protokol 525.pdfPrůběh obhajoby práce304,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.