Název: Aplikační úlohy ze zdravotnického prostředí
Další názvy: Application problems from healthcare environment
Autoři: Kubecová, Magda
Vedoucí práce/školitel: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Oponent: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27933
Klíčová slova: aplikační úloha;slovní úloha;matematická gramotnost;motivace žáků
Klíčová slova v dalším jazyce: application problem;word problem;numeracy;pupils´motivation
Abstrakt: V diplomové práci, s názvem, Aplikační úlohy ze zdravotnictví, se věnuji sestavením matematických příkladů pro základní školy z oblasti zdravotnictví a stručnou charakteristikou pojmu aplikační úloha. Hlavním cílem práce je předložit žákům příklady, se kterými se každý den setkává zdravotní sestra nebo lékař při své práci a tím ukázat, že matematika se skrývá téměř ve všech oborech, se kterými se setkáváme každý den. Další a důležitou kapitolou je provedení experimentu. Žáci tercie B Masarykova gymnázia počítali vybrané příklady a následující hodinu, probíhalo vyhodnocení příkladů.
Abstrakt v dalším jazyce: In my dissertation titled Application problems from the Health Service I apply the mathematics problems for primary schools from the field of Heath Services and a brief characteristic of the term "the application problem". The main objective of my work is to assign problems to pupils that the nurse or the doctor meet during their work every day and so to show that mathematics is contained almost in all branches we meet every day. Another and a main chapter is the performance of an experiment. The pupils of the third year at Masaryk Grammar School calculated chosen problems and during the following lesson the problems were analysed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KMT) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Aplikacni ulohy ze zdravotnickeho prostredi.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
hodnocDP_kubecova.pdfPosudek vedoucího práce43,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponentsky posudek DP - Kubecova.pdfPosudek oponenta práce46,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kubecova protokol428.pdfPrůběh obhajoby práce316,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27933

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.