Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKašparová Martina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKubecová, Magda
dc.contributor.refereeHonzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:56Z-
dc.date.available2016-9-22
dc.date.available2018-01-15T15:05:56Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-12
dc.identifier70620
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27933-
dc.description.abstractV diplomové práci, s názvem, Aplikační úlohy ze zdravotnictví, se věnuji sestavením matematických příkladů pro základní školy z oblasti zdravotnictví a stručnou charakteristikou pojmu aplikační úloha. Hlavním cílem práce je předložit žákům příklady, se kterými se každý den setkává zdravotní sestra nebo lékař při své práci a tím ukázat, že matematika se skrývá téměř ve všech oborech, se kterými se setkáváme každý den. Další a důležitou kapitolou je provedení experimentu. Žáci tercie B Masarykova gymnázia počítali vybrané příklady a následující hodinu, probíhalo vyhodnocení příkladů.cs
dc.format60 s. 87 219 znaků
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectaplikační úlohacs
dc.subjectslovní úlohacs
dc.subjectmatematická gramotnostcs
dc.subjectmotivace žákůcs
dc.titleAplikační úlohy ze zdravotnického prostředícs
dc.title.alternativeApplication problems from healthcare environmenten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školy
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedIn my dissertation titled Application problems from the Health Service I apply the mathematics problems for primary schools from the field of Heath Services and a brief characteristic of the term "the application problem". The main objective of my work is to assign problems to pupils that the nurse or the doctor meet during their work every day and so to show that mathematics is contained almost in all branches we meet every day. Another and a main chapter is the performance of an experiment. The pupils of the third year at Masaryk Grammar School calculated chosen problems and during the following lesson the problems were analysed.en
dc.subject.translatedapplication problemen
dc.subject.translatedword problemen
dc.subject.translatednumeracyen
dc.subject.translatedpupils´motivationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aplikacni ulohy ze zdravotnickeho prostredi.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_kubecova.pdfPosudek vedoucího práce43,15 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Kubecova.pdfPosudek oponenta práce46,98 kBAdobe PDFView/Open
Kubecova protokol428.pdfPrůběh obhajoby práce316,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.