Title: Charakterizace tištěných flexibilních termistorů
Other Titles: Characterization of flexible printed thermistors
Authors: Kačírek, Petr
Advisor: Pretl Silvan, Ing. Ph.D.
Referee: Štulík Jiří, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27942
Keywords: termistor;flexibilní elektronika;tištěná elektronika;hystereze;kalibrace senzoru;teplotní charakteristiky
Keywords in different language: thermistor;flexible electronics;printed electronics;hysteresis;sensor calibration;temperature characteristics
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou charakterizace tištěných termistorů v poloprovozních podmínkách. V první části práce jsou popsány konvenční typy termistorů NTC a PTC. Druhá část je zaměřena na flexibilní a tištěnou elektroniku a třetí část se zabývá praktickými zkouškami na daných vzorcích termistorů. V závěru práce jsou interpretovány výsledky získané měřením.
Abstract in different language: This work deals with the characterization of printed thermistors in pilot plant conditions. The first part of the thesis describes conventional types of NTC and PTC thermistors. The second part focuses on flexible and printed electronics and the third part deals with practical tests on given thermistor samples. At the end of the thesis the results obtained by the measurement are interpreted
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kacirek Petr_E15N0015P.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
070898_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,93 kBAdobe PDFView/Open
070898_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,12 kBAdobe PDFView/Open
070898_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.