Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPretl Silvan, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorKačírek, Petr
dc.contributor.refereeŠtulík Jiří, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-6
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:05Z
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:06:05Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-19
dc.identifier70898
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27942
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou charakterizace tištěných termistorů v poloprovozních podmínkách. V první části práce jsou popsány konvenční typy termistorů NTC a PTC. Druhá část je zaměřena na flexibilní a tištěnou elektroniku a třetí část se zabývá praktickými zkouškami na daných vzorcích termistorů. V závěru práce jsou interpretovány výsledky získané měřením.cs
dc.format73 s. (86 384 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttermistorcs
dc.subjectflexibilní elektronikacs
dc.subjecttištěná elektronikacs
dc.subjecthysterezecs
dc.subjectkalibrace senzorucs
dc.subjectteplotní charakteristikycs
dc.titleCharakterizace tištěných flexibilních termistorůcs
dc.title.alternativeCharacterization of flexible printed thermistorsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis work deals with the characterization of printed thermistors in pilot plant conditions. The first part of the thesis describes conventional types of NTC and PTC thermistors. The second part focuses on flexible and printed electronics and the third part deals with practical tests on given thermistor samples. At the end of the thesis the results obtained by the measurement are interpreteden
dc.subject.translatedthermistoren
dc.subject.translatedflexible electronicsen
dc.subject.translatedprinted electronicsen
dc.subject.translatedhysteresisen
dc.subject.translatedsensor calibrationen
dc.subject.translatedtemperature characteristicsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kacirek Petr_E15N0015P.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
070898_oponent.pdfPosudek oponenta práce400,93 kBAdobe PDFView/Open
070898_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce365,12 kBAdobe PDFView/Open
070898_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.