Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKarban Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorNový, Tomáš
dc.contributor.refereeBouzek Stanislav, Ing.
dc.date.accepted2017-6-5
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:06Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:06:06Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-15
dc.identifier70906
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27949
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na konstrukci kytarového efektu s elektronkou. V textu je popsáno základní rozdělení a princip funkce kytarových efektů a elektronek a také vybrané, běžně dostupné elektronkové efekty. Hlavní část práce se věnuje kompletnímu návrhu a konstrukci elektronkového kytarového efektu s elektronkou 12AX7 na základě schéma sériově vyráběného efektu Westbury W-20. Princip funkce zapojení a předpokládané vlastnosti efektu jsou teoreticky objasněny dle dostupných zdrojů a literatury. Text obsahuje také popis postupu výroby mechanické konstrukce včetně návrhu a realizace designu a rozložení ovládacích prvků. Po výrobě efektu je měřením ověřena jeho základní funkčnost a vlastnosti.cs
dc.format71 s. (99 432 znaků), 9 přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkytarový efektcs
dc.subjectelektronkový efektcs
dc.subjectanalogový efektcs
dc.subjectdigitální efektcs
dc.subjectmodulační efektcs
dc.subjectzkreslující efektcs
dc.subjectelektronkacs
dc.subjectoverdrivecs
dc.subjectdistortioncs
dc.subjectfuzzcs
dc.subjectcompressorcs
dc.subjectboostercs
dc.subjectechocs
dc.subjectreverbcs
dc.subjectdelaycs
dc.subjectflangercs
dc.subjectphasercs
dc.subjectchoruscs
dc.subjectvibratocs
dc.subjecttremolocs
dc.subjectsoftwarový efektcs
dc.subjectelektronka 12ax7cs
dc.subjectdvojitá triodacs
dc.subjecteffectrode pedalscs
dc.subjectwestbury w-20cs
dc.subjectzkreslenícs
dc.subjectasymetrický soft - clippingcs
dc.subjectsudé harmonickécs
dc.titleKytarový efekt s elektronkoucs
dc.title.alternativeGuitar Effect with Vacuum Tubeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on design and construction of the guitar effect with the vacuum tube. There is a description of basic distribution and principle of function of guitar effects and vacuum tubes and also the selected, commercially available tube effects. The main part of the thesis is devoted to complete design and construction of the guitar tube effect with the tube 12AX7. The effect is based on scheme of mass-produced guitar effect Westbury W-20. The principle of circuits function and the expected properties of tube effect are theoretically explained by available resources and literature. The text also contains a description of the production of chassis including design and realization of the design and the layout of controls. After production, the basic functionality and properties of effect are verified by measurement.en
dc.subject.translatedguitar effecten
dc.subject.translatedvacuum tube effecten
dc.subject.translatedanalog effecten
dc.subject.translateddigital effecten
dc.subject.translatedmodulatory effecten
dc.subject.translateddistorting effecten
dc.subject.translatedvacuum tubeen
dc.subject.translatedoverdriveen
dc.subject.translateddistortionen
dc.subject.translatedfuzzen
dc.subject.translatedcompressoren
dc.subject.translatedboosteren
dc.subject.translatedechoen
dc.subject.translatedreverben
dc.subject.translateddelayen
dc.subject.translatedflangeren
dc.subject.translatedphaseren
dc.subject.translatedchorusen
dc.subject.translatedvibratoen
dc.subject.translatedtremoloen
dc.subject.translatedsoftware effecten
dc.subject.translatedvacuum tube 12ax7en
dc.subject.translateddouble triodeen
dc.subject.translatedeffectrode pedalsen
dc.subject.translatedwestbury w-20en
dc.subject.translateddistortionen
dc.subject.translatedasymmetrical soft-clippingen
dc.subject.translatedeven harmonicsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Tomas Novy_2017.pdfPlný text práce20,15 MBAdobe PDFView/Open
070906_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce228,41 kBAdobe PDFView/Open
070906_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,74 kBAdobe PDFView/Open
070906_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce206,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27949

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.