Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDžugan Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorZelenka, Robert
dc.contributor.refereeŘeboun Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-8
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:06Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:06:06Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-5-15
dc.identifier70926
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27967
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce je zaměřena na atraktivní směr v elektronice, kterým je flexibilní elektronika. V rámci práce je vypracována rešerše komerčně dostupných elektricky vodivých lepidel. Diplomová práce se v praktické části zabývá charakterizací a testováním vodivě lepených spojů v odlišných klimatických podmínkách simulujících akcelerované stárnutí a dále je testována mechanická pevnost spojů ve smyku. Na základě testů je vyhodnocena kvalita realizovaných elektricky vodivých lepených spojů.cs
dc.format75 s. (101 302 znaků) + 5 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectflexibilní elektronikacs
dc.subjectelektricky vodivá lepidlacs
dc.subjectelektricky vodivá lepidla izotropnícs
dc.subjectelektricky vodivá lepidla anizotropnícs
dc.subjectelektricky vodivé lepené spojecs
dc.subjecttestování vodivě lepených spojůcs
dc.subjectklimatické testy akcelerovaného stárnutícs
dc.subjectmechanická pevnost ve smykucs
dc.titleTestování vodivě lepených spojů pro flexibilní elektronikucs
dc.title.alternativeTesting conductive adhesive joints for flexible electronicsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis is focused on the attractive trend in electronics, which is flexible electronics. Within this work, a research of commercially available electrically conductive adhesives is made. The diploma thesis deals with the characterization and testing of conductive adhesive bonded joints exposed to different climatic conditions that simulates accelerated aging and additionally the mechanical strength of the shear joints is tested. Based on the tests results, the quality of the realized electrically conductive bonded joints is evaluated.en
dc.subject.translatedflexible electronicsen
dc.subject.translatedelectrically conductive adhesivesen
dc.subject.translatedisotropic electrically conductive adhesivesen
dc.subject.translatedanisotropic electrically conductive adhesivesen
dc.subject.translatedelectrically conductive adhesive jointsen
dc.subject.translatedclimatic tests of accelerated agingen
dc.subject.translatedmechanical shear strengthen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ZELENKA_ROBERT_2017.pdfPlný text práce4,42 MBAdobe PDFView/Open
070926_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,35 kBAdobe PDFView/Open
070926_oponent.pdfPosudek oponenta práce477,81 kBAdobe PDFView/Open
070926_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce202,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27967

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.