Název: Měření na asynchronním stroji
Další názvy: Measurement on the Asynchronous Machine
Autoři: Svoboda, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Skala, Bohumil
Oponent: Vachtlová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2797
Klíčová slova: asynchronní motor;zapojení asynchronního motoru do hvězdy;zapojení asynchronního motoru do trojúhelníka;motor naprázdno;zkouška Eh-star
Klíčová slova v dalším jazyce: induction motor;link induction motor in star;link induction motor in delta;squirrel-cage motor;examination Eh-star
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rekonstrukci asynchronních motorů, následné měření vytipovaných parametrů strojů, porovnání obou strojů a měření poruchového stavu motoru dle normy ČSN EN 60034 zabývající se zkouškou Eh-star.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is aimed at the reconstruction of induction motors, the measurement of selected parameters of machines, comparison of the two machines and engine fault measurement according to ČSN EN 60034 test dealing with the Eh-star.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047285_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047285_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047285_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2797

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.