Title: Měření na asynchronním stroji
Other Titles: Measurement on the Asynchronous Machine
Authors: Svoboda, Pavel
Advisor: Skala, Bohumil
Referee: Vachtlová, Michaela
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2797
Keywords: asynchronní motor;zapojení asynchronního motoru do hvězdy;zapojení asynchronního motoru do trojúhelníka;motor naprázdno;zkouška Eh-star
Keywords in different language: induction motor;link induction motor in star;link induction motor in delta;squirrel-cage motor;examination Eh-star
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rekonstrukci asynchronních motorů, následné měření vytipovaných parametrů strojů, porovnání obou strojů a měření poruchového stavu motoru dle normy ČSN EN 60034 zabývající se zkouškou Eh-star.
Abstract in different language: The present work is aimed at the reconstruction of induction motors, the measurement of selected parameters of machines, comparison of the two machines and engine fault measurement according to ČSN EN 60034 test dealing with the Eh-star.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
047285_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce304,25 kBAdobe PDFView/Open
047285_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,09 kBAdobe PDFView/Open
047285_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce150,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2797

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.