Title: Motorky malých výkonů
Other Titles: Low power electrical machines
Authors: Franc, Jiří
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Zeman, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2798
Keywords: motorky malých výkonů;synchronní motor;synchronní motor s permanentními magnety;bezkartáčový motor;elektronická komutace;elektronicky komutovaný motor;Hallovy snímače;permanentní magnet
Keywords in different language: low power electrical machines;synchronous motor;synchronous motor with permanent magnets;brushless motor;electronic commutation;electronically commutated motor;Hall effect sensors;permanent magnet
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukčního rozdělení motorků malých výkonů. Mezi kapitolami, týkajících se použití, rozdělení a principu je zařazena majoritní kapitola pojednávající o konstrukci. Tato kapitola je doplněna o obrázky 3D modelů každého typu motorku. Tyto modely byly namodelovány nejen pro samotnou bakalářskou práci, ale také pro rozsáhlou prezentaci, která je dle zadání uzpůsobena pro výukové účely.
Abstract in different language: The bachelor theses presents issues of structural division of low power electrical machines. Among chapters regarding application, division and principal, there is one major chapter about construction. This chapter is amended with pictures of 3D models of each motor. These models were modelled not only for this very bachelor theses, but for ample presentation also, which is according to the task adapted for teaching purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Motorky malych vykonu.pdfPlný text práce2,37 MBAdobe PDFView/Open
047286_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,78 kBAdobe PDFView/Open
047286_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,66 kBAdobe PDFView/Open
047286_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce145,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2798

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.