Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTydlitátová Věra, Mgr. Th.D.
dc.contributor.authorChocholatá, Jana
dc.contributor.refereeTarant Zbyněk, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:16Z-
dc.date.available2015-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:06:16Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-4-5
dc.identifier68103
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27981
dc.description.abstractPráce má za cíl popsat charakteristiky speciálních vězeňských družin přinucených přímo se podílet na vyhlazovací politice v nacistických táborech. K tomu využije zejména komparativní přístup, který se pokusí postihnout základní rozdíly mezi těmito vězeňskými skupinami podle konkrétních táborů (KL Auschwitz-Birkenau, SS-Sonderkommanda Treblinka, Sobibór a Belžec, KL Lublin, VL Kulmhof am Ner, FKL Ravensbrück aj.). V komparaci budou uplatňována především tato srovnávací kritéria: a) životní podmínky, b) vnímání těchto skupin ostatními vězni, c) denní rutina při práci u plynových komor, d) technologie vlastního vyhlazovacího procesu. Diplomová práce bude vyhotovena v souladu s platnou vyhláškou děkana "O požadavcích na bakalářské a diplomové práce a o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech" a bude pravidelně konzultována s vedoucím práce.cs
dc.format81 s. (133 352 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsonderkommandocs
dc.subjectosvětimcs
dc.subjectbelžeccs
dc.subjectsobiborcs
dc.subjecttreblinkacs
dc.subjectmajdanekcs
dc.subjectkulmhof (chelmno)cs
dc.subjectplynové komorycs
dc.subjectkrematoriumcs
dc.subjectvyhlazovací táborcs
dc.subjectkoncentrační táborcs
dc.titleZvláštní vězeňská komanda v nacistických táborech pracující u plynových komorcs
dc.title.alternativeThe Special Prisoner Work Forces of Nazi Camps working in the Gas Chambersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis master thesis focuses on describing the characteristics of special prisoner work groups they were pushed to take a part in extermination process in Nazi camps. One of the methods widely used in this work is a comparision approach which explores the main specifications of the particular prisoner groups in different camps (Auschwitz-Birkenau, SS-Sonderkommando Treblinka, Sobibór and Belzec, KL Lublin, VL Kulmhof am Ner, FKL Ravensbrück etc.) The comparision will exploit following points: life conditions, perception of these prisoner groups by other prisoners, day by day life in the shadow of the gas chamber, technology of the own extermination process.en
dc.subject.translatedsonderkommandoen
dc.subject.translatedauschwitzen
dc.subject.translatedbelzecen
dc.subject.translatedsobiboren
dc.subject.translatedtreblinkaen
dc.subject.translatedmaidaneken
dc.subject.translatedkulmhof (chelmno)en
dc.subject.translatedgas chambersen
dc.subject.translatedcrematoriumen
dc.subject.translatedextermination campen
dc.subject.translatedconcentration campen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
chocholata_tarant.pdfPosudek oponenta práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
chocholata_tydlitatova.pdfPosudek vedoucího práce158,7 kBAdobe PDFView/Open
chocholata_O.pdfPrůběh obhajoby práce427,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27981

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.