Název: Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015: Propagace projektu Plzeň jako Evropské hlavní město kultury 2015
Další názvy: Pilsen - The European Capital of Culture 2015: The Promotion of the Project ECC 2015
Autoři: Pokorná, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Bílková Jitka, PhDr. Ph.D.
Oponent: Hanzelínová Lada, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27998
Klíčová slova: evropské hlavní město kultury;plzeň;gottfried lindauer;ladislav sutnar;propagace;propagační materiály;marketing;reklamní kampaň;efektivita reklamy
Klíčová slova v dalším jazyce: european capital of culture;pilsen;gottfried lindauer;ladislav sutnar;promotion;promotional material;marketing;promotional campaign;efficiency of promotion
Abstrakt: Tato práce pojednává o projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015. Práce se zaměřuje na analýzu propagace akcí v rámci dvou vlajkových projektů Gottfried Lindauer a Návrat Ladislava Sutnara. První část práce je věnována historii tohoto evropského projektu a společnosti Plzeň 2015, která celý projekt zaštiťovala. Druhá část je analýzou vybraných akcí z hlediska propagačních materiálů a následnému zhodnocení z pohledu návštěvnosti v souvislosti s reklamními kampaněmi.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is concentrated on the promotion of the project Pilsen 2015 - The European Capital of Culture. The work is focused on the analysis of the promotion of two flag projects - Gottfried Lindauer and Return of Ladislav Sutnar. The first part of this work deals with the history of the European project and with the company Plzeň 2015 which was responsible for all the standards. The second part consists of the analysis of promotional materials and procedures used for the publicity of the chosen events. Then the evaluation with regard to the attendance in the connection with and dependence on the promotional campaign follows.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tereza, Pokorna, Plzen - Evropske hlavni mesto kultury 2015 Propagace projektu Plzen jako Evropske hlavni mesto kultury 2015 , 2017, EKS.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pokorna_hanzelinova.pdfPosudek oponenta práce822,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pokorna_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pokorna_O.pdfPrůběh obhajoby práce446,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.