Title: Jindřich VIII.: zakladatel anglikánské církve
Other Titles: Henry VIII.: Founder of the Church of England
Authors: Tydrychová, Kateřina
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Morávková Naděžda, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28003
Keywords: jinřich viii.;thomas cromwell;anglická reformace;protestantismus;anglikánská církev;historie anglie;historiografie anglické reformace
Keywords in different language: henry viii;thomas cromwell;english reformation;protestantism;the church of england;history of england;historiography of the english reformation
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá panovníkem Jindřichem VIII. a jeho nejznámější politikou odtržení Anglie od Říma, která vyústila ve vznik samostatné anglikánské církve. Popsány jsou okolnosti, které proces vzniku církve v Anglii provázely. První část textu se věnuje historiografii anglické reformace (která je velmi rozličná), druhá část pak tradičnímu lidovému náboženství v Anglii šestnáctého století a poslední třetí část je zaměřena na krále Jindřicha VIII. a osobnosti okolo něj, které se podílely na procesu reformace v Anglii.
Abstract in different language: This diploma thesis follow up roots of the process of the English Reformation, which started in the reign of Henry VIII. Henry placed himself as a head of the Church in England in 1534 and pope was stripped of his power on English soil. In first part of the text is described historiography of the English Reformation (there are at least three possibilities how we can research this topic), second part is about traditional people religion in England during 16. century and final part dealt with involvement of Henry and his advisors to the whole process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
(DP - JINDRICH VIII.).pdfPlný text práce6,9 MBAdobe PDFView/Open
tydrychova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce549,41 kBAdobe PDFView/Open
tydrychova_moravkova.docxPosudek oponenta práce159,62 kBMicrosoft Word XMLView/Open
tydrychova_O.pdfPrůběh obhajoby práce333,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.