Title: Křesťanská gnoze Klementa Alexandrijského a Valentína
Other Titles: Christian gnosticism of Clement of Alexandria and Valentinos
Authors: Procházka, Miroslav
Advisor: Boháček Kryštof, Mgr. Ph.D.
Referee: Funda Otakar, Prof. ThDr. et ThDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28009
Keywords: klement alexandrijský;valentinos;křesťanská gnoze;gnostický mýtus;helénská filozofie;platonismus
Keywords in different language: clement of alexandria;valentinos;christian gnosis;gnostic myth;hellenic philosophy;platonism
Abstract: Hlavním tématem práce je křesťanská gnoze Klementa Alexandrijského a Valentina. Cílem práce je pokus o nalezení příkladu konkrétního a kontinuálního působení mimo-křesťanské; filozofické nebo religiózní nauky na křesťanskou gnozi Klementa Alexandrijského a Valentina. Práce se snaží dokázat kontinuální vliv platonismu na křesťanskou gnozi Klementa a Valentina. V případě valentinské gnoze sledujeme také působení tzv. nekřesťanského gnostického mýtu.
Abstract in different language: The main theme of this Diploma thesis is christian gnosis by Clement of Alexandria and Valentinos. The goal of this work is attempt to find some particular and continual non-christian philosofical and religious influence, that affects christian gnosis of Clement Alexandria and Valentinos. We were focused on prove tah gnosis of Clement and Valentinuos, are both influenced by platonism. In case of Valentinos, we also discoved, that valentinian gnosis is also and more likely influenced by non-christian gnostic myth, which primary comes from eastern cultic mythology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Prochazka.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
prochazka_bohacek.pdfPosudek vedoucího práce387,37 kBAdobe PDFView/Open
prochazka_funda.docxPosudek oponenta práce51,5 kBMicrosoft Word XMLView/Open
prochazka_O.pdfPrůběh obhajoby práce399,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.