Název: Přepětí v sítích vysokého napětí
Další názvy: Overvoltage in high voltage networks
Autoři: Malý, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Hromádka, Miroslav
Oponent: Martínek, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2805
Klíčová slova: přepětí;vysoké napětí;provozní přepětí;dočasné přepětí;spínací přepětí;atmosférické přepětí;svodiče;ventilové bleskojistky;vyfukovací bleskojistky;ochranné jiskřiště;koordinace izolace;izolátory;průchodky
Klíčová slova v dalším jazyce: overvoltage;high voltage;operating overvoltage;temporary overvoltage;switching overvoltage;atmospheric surge;surge voltage protector;valve gap;expulsion gap;safety gap;insulation co-ordination;insulator;cable bushing
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá vznikem, účinky a způsobem ochrany proti přepětí vzniklého v sítích vysokého napětí. V první části je práce zaměřena na rozdělení, vznik přepětí a charakteristikou. Ve druhé části se pak práce zaměřuje na způsoby ochrany před přepětím.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with generation, effects and protection against overvoltage in the electrical power network with high voltage. In the first part this thesis describes types, generation and characteristics of overvoltage. In the second part the thesis focuses on different ways of protection against overvoltage.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Prepeti v sitich VN.pdfPlný text práce619,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047297_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce263,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047297_oponent.pdfPosudek oponenta práce307,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047297_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2805

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.