Název: Regulace rychlosti stejnosměrného motoru
Další názvy: DC machine speed control
Autoři: Kroneisl, Michal
Vedoucí práce/školitel: Janda, Martin
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2807
Klíčová slova: regulace rychlosti;číslicová regulace;pulsní měnič;stejnosměrný motor;motor s cizím buzením;mikrokontrolér;PIC
Klíčová slova v dalším jazyce: speed control;digital control;DC chopper;DC motor;separately excited DC motor;micocontroller;PIC
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pulsního měniče pro stejnosměrný cize buzený motor a číslicovým řízením tohoto měniče pomocí mikrokontroléru PIC.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis describes the design of the DC chopper for separately excited DC motor and the digital control of the chopper by the PIC microcontroller.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
michal_kroneisl_bc_prace.pdfPlný text práce734,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047299_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce260,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047299_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047299_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2807

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.