Název: Srovnání sociologie E. Durkheima a M. Mausse
Další názvy: Comparison of E. Durkheim´s and M. Mauss´s Sociology
Autoři: Fryčková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28107
Klíčová slova: durkheim;mauss;esej o daru;sociální fakt;totální sociální fakt
Klíčová slova v dalším jazyce: durkheim;mauss;social fact;total social fact
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá srovnáním klasického sociologického myšlení É. Durkheima a M. Mausse. Práce je rozdělena na dvě části, v první jde o představení práce a myšlenek É. Durkheima, a zároveň práce M. Mausse, druhá část se pak věnuje rozboru děl M. Mausse a É. Durkheima.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with the comparison of classical sociological thinking É . Durkheim and M. Mauss . The work is divided into two parts , first in terms of performance work and ideas É . Durkheim , while the work of M. Mauss , the second part is devoted to analysis of the works of M. Mauss and É . Durkheim
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Fryckova2016.pdfPlný text práce657,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fryckova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce94,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fryckova_oponent.docPosudek oponenta práce36,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Fryckova.PDFPrůběh obhajoby práce260,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28107

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.