Název: Vztah náboženství a globalizace
Další názvy: The relationship between religion and globalization
Autoři: Poloprutský, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Hasmanová Marhánková Jaroslava, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28118
Klíčová slova: globalizace;náboženství;glokalizace;terorismus
Klíčová slova v dalším jazyce: globalization;religion;glokalization;terrorism
Abstrakt: Cílem mé bakalářské práce je zaměřit se na role, které globalizace náboženství přisuzuje, mimo jiné se zaměřím na otázky zda napomáhá globalizace "menším" náboženstvím aby získala na popularitě, jestli mizí i u náboženství hranice, stejně jako u ekologie, hospodářstv a jak globalizace náboženství ovlivňuje. Dále se práce zaměřuje na vliv globalizace na člověka a glokalizační projevy v České republice. Metodologický postup, zvolený pro dosažený vytyčených cílů bude komparace a analýza odborných textů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the ralitonship between religion and globalisation. Globalisation is process, which proved itself intensively, in last decade. The religion as a part of globalization react on it and adapt. This thesis comes from analysis and comparation of technical texts, which are devoting to a issues of globalisation, religion and their common coexistence. At first is explained the globalisation itself and religion as well. Other parts focuse on mutual effect of both phenomenons. How the religion adapt or delimit in relation to globalisation, what is the impact on, choices and hindrances that appear in hand with globalisation. In view of the fact that globalisation causes at local level on that it has to adapt. There is also described the process glocalisation and his influence in Czech republic . In the second part of Bachelor thesis are several case studies that are dealing with religion movements. Religion movements are integral to religions. There is also mentioned one important extremistic dimension of religion movements, and that is terorism.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jakub Poloprutsky.pdfPlný text práce747,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bak17 - Jakub Poloprutsky (vedouci).pdfPosudek vedoucího práce283 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_oponentky_BP_Poloprutsky.pdfPosudek oponenta práce179,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Poloprutsky J..PDFPrůběh obhajoby práce79,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28118

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.