Název: Simulace řízení asynchronního motoru
Další názvy: Simulation of the Induction Motor Control
Autoři: Lukáš, Radek
Vedoucí práce/školitel: Vošmik, David
Oponent: Uzel, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2812
Klíčová slova: momentová charakteristika;moment;zátěžný moment;magnetický indukční tok;statorová frekvence;rotorová frekvence;Trojfázový napěťový střídač;asynchronní motor;otáčky
Klíčová slova v dalším jazyce: torque characteristics;torque;reaction torque;magnetic flux;stator frequency;rotor frequency;three-phase voltage inverter;induction motor;speed
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na simulaci skalární řízení asynchronního motoru. V teoretické části je popsáno, co to vlastně je skalární řízení, které prvky jsou potřeba a jak je realizujeme v simulačním programu. Nejvíce nás budou zajímat zapojení s čidlem a bez čidla otáček. Výstupem ze simulačního programu by měli být grafické závislosti důležitých veličin motoru. V závěru práce jsou porovnána jednotlivá zapojení pomocí výsledných grafických závislostí.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is oriented on the simulation of scalar control of induction motor. In the theoretical part we will explain the term scalar control, which elements are needed and how to implement the simulation program. The most interesting information will be for us the connection with and without sensor of rotations. The output of the simulation program should be the graphical dependences of engine´s quantity. Finally we will compare the individual connection using the results of graphical dependences.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_-_Radek_Lukas.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047305_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce288,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047305_oponent.pdfPosudek oponenta práce421,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047305_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce174,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2812

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.