Název: Zdravotní turistika se zaměřením na fertilitu
Další názvy: Medical Tourism with Focus on Fertility
Autoři: Hambergerová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Oponent: Dirga Lukáš
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28120
Klíčová slova: zdravotní turistika;zdravotně orientovaný cestovní ruch;reprodukční turistika;přeshraniční reprodukční péče;náhradní mateřství;fertilita
Klíčová slova v dalším jazyce: medical tourism;health tourism;reproductive tourism;fertility tourism;fertility;surrogate motherhood
Abstrakt: Tato bakalářská práce je přehledovou studií o tzv. zdravotní turistice. Zdravotní turistika se definuje jako jev, při kterém pacienti cestují do cizí země za účelem získání zdravotní péče. V teoretické části se práce věnuje zdravotní turistice obecně. V analytické části se soustředí na její konkrétní odvětví, které je nazýváno jako reprodukční turistika. Cílem této práce je podat ucelený obraz o této problematice, která se důsledkem globalizace stala celosvětovým fenoménem. Práce si též klade za cíl zjistit, motivace zdravotních turistů a dalších aktérů, které se účastní přeshraniční reprodukční péče.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is a review study on health tourism. Health tourism is defined as a phenomenon where patients travel to a foreign country for health care. The theoretical part deals with health tourism in general. In the analytical part, it focuses on its particular sector called reproductive tourism. The aim of this work is to give a comprehensive picture of this issue, which has become a global phenomenon as a result of globalization. The work also aims to find out the motivation of healthcare tourists and other actors involved in cross-border reproductive care.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarka prace _ Katerina Hambergerova.pdfPlný text práce687,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hambergerova_ved.pdfPosudek vedoucího práce114,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HAMBERGEROVA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce141,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hambergerova.PDFPrůběh obhajoby práce300,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28120

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.