Title: Zdravotní turistika se zaměřením na fertilitu
Other Titles: Medical Tourism with Focus on Fertility
Authors: Hambergerová, Kateřina
Advisor: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Referee: Dirga Lukáš
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28120
Keywords: zdravotní turistika;zdravotně orientovaný cestovní ruch;reprodukční turistika;přeshraniční reprodukční péče;náhradní mateřství;fertilita
Keywords in different language: medical tourism;health tourism;reproductive tourism;fertility tourism;fertility;surrogate motherhood
Abstract: Tato bakalářská práce je přehledovou studií o tzv. zdravotní turistice. Zdravotní turistika se definuje jako jev, při kterém pacienti cestují do cizí země za účelem získání zdravotní péče. V teoretické části se práce věnuje zdravotní turistice obecně. V analytické části se soustředí na její konkrétní odvětví, které je nazýváno jako reprodukční turistika. Cílem této práce je podat ucelený obraz o této problematice, která se důsledkem globalizace stala celosvětovým fenoménem. Práce si též klade za cíl zjistit, motivace zdravotních turistů a dalších aktérů, které se účastní přeshraniční reprodukční péče.
Abstract in different language: This bachelor thesis is a review study on health tourism. Health tourism is defined as a phenomenon where patients travel to a foreign country for health care. The theoretical part deals with health tourism in general. In the analytical part, it focuses on its particular sector called reproductive tourism. The aim of this work is to give a comprehensive picture of this issue, which has become a global phenomenon as a result of globalization. The work also aims to find out the motivation of healthcare tourists and other actors involved in cross-border reproductive care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka prace _ Katerina Hambergerova.pdfPlný text práce687,9 kBAdobe PDFView/Open
Hambergerova_ved.pdfPosudek vedoucího práce114,57 kBAdobe PDFView/Open
HAMBERGEROVA_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce141,01 kBAdobe PDFView/Open
Hambergerova.PDFPrůběh obhajoby práce300,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.