Title: Pojetí fašismu podle M. Foucaulta a T. W. Adorna
Other Titles: Adorno and Foucault on Fascism
Authors: Rubáš, Aleš
Advisor: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28124
Keywords: theodor w. adorno;michel foucault;dominance;osvícenství;racionalita;rasismus;fašismus
Keywords in different language: theodor w. adorno;michel foucault;domination;enlightenment;rationality;racism;fascism
Abstract: Hlavní náplní mé bakalářské práce je komparace pozic Michela Foucaulta a Theodora W. Adorna. Těžištěm je jejich pojednání o sociálním procesu známém jako fašismus. Má snaha byla najít styčné body jejich pohledu na fenomén fašismu a jejich následné porovnání. Jedná se o komparaci dvou různých pohledů na tuto totalitní ideologii z pohledu kritické teorie frankfurtské školy a z Foucaultovy pozice vnějšího filosofujícího pozorovatele. Přikládám důležitý význam myšlenkám a teoretickým konceptům těchto dvou autorů pro jasné popsání a pojmenování současných tendencí fašizující se společnosti.
Abstract in different language: The bachelor thesis Adorno and Foucault on Fascism deals with the ubiquitous phenomenon of fascism whose forms can also be seen in current geopolitical reality, not just on the macro level. The aim is to show how fascism transcends into our daily practice.The basis to achieve this goal is comparing ideas of Theodor W. Adorno, based on critical theory of the Frankfurt School, and Michel Foucault, based on the position of an external philosophical observer.Compelling points of this comparison are their reflections on enlightenment which is connected to concept of rationality. Another points are the elements of this enlightened intellectual movement which culminates in capitalist-managed societies that are linked to certain forms of dominance, regulation, discipline. Fascism is present in these societies as it contains elements of dominance. The main point is the notion of racism, which is portrayed as a manifestation of fascist tendencies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rubas_Ales_BP.pdfPlný text práce681,45 kBAdobe PDFView/Open
posudek_vedouciho_Rubas.pdfPosudek vedoucího práce171,91 kBAdobe PDFView/Open
bak17 - Ales Rubas (oponent).pdfPosudek oponenta práce178,84 kBAdobe PDFView/Open
Rubas.PDFPrůběh obhajoby práce185,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28124

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.