Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorŠvantner Martin, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorRubáš, Aleš
dc.contributor.refereeVáně Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-7
dc.date.accessioned2018-01-15T15:06:46Z-
dc.date.available2016-5-6
dc.date.available2018-01-15T15:06:46Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier70312
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28124-
dc.description.abstractHlavní náplní mé bakalářské práce je komparace pozic Michela Foucaulta a Theodora W. Adorna. Těžištěm je jejich pojednání o sociálním procesu známém jako fašismus. Má snaha byla najít styčné body jejich pohledu na fenomén fašismu a jejich následné porovnání. Jedná se o komparaci dvou různých pohledů na tuto totalitní ideologii z pohledu kritické teorie frankfurtské školy a z Foucaultovy pozice vnějšího filosofujícího pozorovatele. Přikládám důležitý význam myšlenkám a teoretickým konceptům těchto dvou autorů pro jasné popsání a pojmenování současných tendencí fašizující se společnosti.cs
dc.format45 s. (67 495)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecttheodor w. adornocs
dc.subjectmichel foucaultcs
dc.subjectdominancecs
dc.subjectosvícenstvícs
dc.subjectracionalitacs
dc.subjectrasismuscs
dc.subjectfašismuscs
dc.titlePojetí fašismu podle M. Foucaulta a T. W. Adornacs
dc.title.alternativeAdorno and Foucault on Fascismen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programSociologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis Adorno and Foucault on Fascism deals with the ubiquitous phenomenon of fascism whose forms can also be seen in current geopolitical reality, not just on the macro level. The aim is to show how fascism transcends into our daily practice.The basis to achieve this goal is comparing ideas of Theodor W. Adorno, based on critical theory of the Frankfurt School, and Michel Foucault, based on the position of an external philosophical observer.Compelling points of this comparison are their reflections on enlightenment which is connected to concept of rationality. Another points are the elements of this enlightened intellectual movement which culminates in capitalist-managed societies that are linked to certain forms of dominance, regulation, discipline. Fascism is present in these societies as it contains elements of dominance. The main point is the notion of racism, which is portrayed as a manifestation of fascist tendencies.en
dc.subject.translatedtheodor w. adornoen
dc.subject.translatedmichel foucaulten
dc.subject.translateddominationen
dc.subject.translatedenlightenmenten
dc.subject.translatedrationalityen
dc.subject.translatedracismen
dc.subject.translatedfascismen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Rubas_Ales_BP.pdfPlný text práce681,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_Rubas.pdfPosudek vedoucího práce171,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bak17 - Ales Rubas (oponent).pdfPosudek oponenta práce178,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rubas.PDFPrůběh obhajoby práce185,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.