Název: Srovnání sociologie E. Durkheima a M. Mausse
Další názvy: Comparison of E. Durkheim´s and M. Mauss´s Sociology
Autoři: Fryčková, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Kobes Tomáš, PhDr. Ph.D.
Oponent: Švantner Martin, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28133
Klíčová slova: durkheim;mauss;dělba práce;náboženství;dar
Klíčová slova v dalším jazyce: durkheim;mauss;division of labor;religion;gift
Abstrakt: Práce se věnuje životu a dílu Émila Durkheima, který sociologii významně přispěl svými teoriemi a v současnosti prochází význačnou revizí. K prosazení a revizi durkheimovské sociologie přispěl Marcel Mauss, kterému se tato práce také věnuje. Práce je kompilačního charakteru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis focuses on the life and work of Émile Durkheim, who contributed significantly to sociology through his theories and is currently undergoing a significant revision. Second part is dedicated to Marcel Mauss, who contributed to the support and revision of Durkheim's sociology. Bachelor thesis is compilation character.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSS) / Bachelor´s works (DSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Fryckova2017.pdfPlný text práce646,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bp_vp_Fryckova_srpen 2017.pdfPosudek vedoucího práce169,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek-oponenta Fryckova.pdfPosudek oponenta práce132,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fryckova.PDFPrůběh obhajoby práce206,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28133

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.