Název: Šest stupňů separace: Replikace pomocí sociálních sítí
Další názvy: Six Degrees of Separation: Replication by Social Networks
Autoři: Kovařík, Martin
Vedoucí práce/školitel: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28134
Klíčová slova: teorie;šest;stupňů;separace;stanley;milgram;replikace;facebook;experiment;malý;svět
Klíčová slova v dalším jazyce: theory;six;degees;separation;stanley;milgram;replication;facebook;experiment;small;world
Abstrakt: První část práce referuje o již uskutečněných experimentech s tématem teorie malého světa. Jsou zde představeny provedené výzkumy, interpretovány jejich výsledky a objasněny teoretické termíny. Druhou část tvoří vlastní replikace experimentu uskutečněná autorem práce, analýza jejích výsledků a komparace těchto výsledků s výsledky dřívějších studií. Závěrečná část práce přibližuje návrhy na zlepšení metodiky budoucích výzkumů na toto téma.
Abstrakt v dalším jazyce: The first part of the thesis informs about realized experiments about the small world theory. The accomplished researches are presented, their results are interpreted and the technical terms are clarified there. The second part of the thesis contains author's own replication of the experiment, the analysis of the results and the comparison between them and the results of the previous studies. The final part suggests some improvements of the methodology for the future studies about this topic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Martin_Kovarik_druha_verze.pdfPlný text práce702,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek_vedouciho_Kovarik2017.pdfPosudek vedoucího práce176,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP_Kovarik.pdfPosudek oponenta práce258,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarik.PDFPrůběh obhajoby práce228,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.