Název: Přehled a hodnocení technických a konstrukčních vlastností panelových systémů užívaných v západních Čechách. Obecná problematika těchto soustav a sídelních celků před revitalizací a možnosti dalšího využití.
Autoři: Soldátová, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Novák Michal, Ing.
Oponent: Vejvara Luděk, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28142
Klíčová slova: panelový systém;panelové domy;ps 69 - zč;ps 69 jč;t06 b;objekt;bezbariérové byty;domov pro seniory;poliklinika;ordinace;senior
Klíčová slova v dalším jazyce: panel system;panel houses;ps 69 - zč;ps 69 - jč;t06 b;object;barrier-free flats;home for seniors;clinic;surgery;senior
Abstrakt: Téma diplomové práce je zaměřené na panelové domy. Nejprve bude vypracován přehled vybraných nejčastěji užívaných panelových soustav PS 69 a T06 B v západních popřípadě jižních Čechách. Porovnání technických a především konstrukčních vlastností těchto panelových systémů. Na základě tohoto vypracovaného přehledu a zhodnocení panelových soustav bude vybrán panelový objekt, u kterého bude proveden návrh změny účelu nebo-li možnost dalšího využití.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this diploma thesis is focused on panel buildings. Firstly, an overview of selected most frequently used panel systems PS 69 and T06 B will be elaborated with focus on West and South Bohemia. Technical, and mainly constructional properties of these panel systems are compared. Based on this elaborated overview and evaluation of the panel systems, a panel object will be selected for which a change of purpose (or the possibility of further use) will be conducted.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_A14N0058P - FAV_Veronika Soldatova.pdfPlný text práce4,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldatova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldatova_oponent.pdfPosudek oponenta práce602,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soldatova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce235,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/28142

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.